Inschrijfformulier SNO Leusden

U kunt hier uw kind (vrijblijvend) inschrijven. Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op over de aanmelding en laten u weten of wij plek hebben vanaf de opgegeven datum. 

U betaalt bij ons geen inschrijfgeld.

Informatie aanvrager

Familienaam *:
Voorletter(s) *:
Geslacht:
Geboortedatum *:
Burgerservicenummer *:
Adres *:
Postcode *:
Woonplaats *:
Telefoonnummer privé *:
Telefoonnummer privé type:
Mobiel nummer:
Mobiel nummer type:
2e mobiele nummer:
2e mobiele nummer type:
Telefoonnummer werk:
Telefoonnummmer werk type:
E-mailadres *:
Gezinssituatie:Kiest u 'Anders, namelijk...' dan kunt u deze hieronder invoeren.
Anders, namelijk...:

Informatie kind 1

Achternaam *:
Voornamen *:
Roepnaam *:
Geslacht:
Geboortedatum *:
Burgerservicenummer *:
Land van herkomst *:
Eventuele bijzonderheden/allergieën:
Voorkeursdag(en):
Voorkeursgroep(en):
Ingangsdatum opvang:
School:
*Vakantie opvang:
Zo ja, Welke dagen?:

Informatie kind 2

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Land van herkomst:
Eventuele bijzonderheden/allergieën:
Voorkeursdag(en):
Voorkeursgroep(en):
Ingangsdatum opvang:
School:
*Vakantie opvang:
Zo ja, Welke dagen?:

Informatie kind 3

Achternaam:
Voornamen:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Land van herkomst:
Eventuele bijzonderheden/allergieën:
Voorkeursdag(en):
Voorkeursgroep(en):
Ingangsdatum opvang:
School:
*Vakantie opvang:
Zo ja, Welke dagen?:

*Vakantie opvang: SNO is op alle vakantie dagen van 07.30 – 18.30 uur geopend. SNO rekent 8 v.d. 12 weken vakantie opvang, daar wij ervan uitgaan dat u zelf 4 a 5 weken vakantie geniet.
Wilt u meer informatie omtrent vakantie opvang? Wij beantwoorden graag uw vragen.

Gegevens met betrekking tot de automatische incasso

Bij SNO Leusden wordt bij plaatsing van uw kind(eren) uitsluitend geïnd door middel van een automatische incasso. Indien u hiermee akkoord gaat, machtigt u door verzending van dit formulier SNO Leusden het maandelijks verschuldigde bedrag van onderstaande bankrekening af te schrijven. Na ontvangst van het inschrijfformulier maken wij een contract aan. U krijgt dit in tweevoud thuisgestuurd. Één exemplaar is voor uw eigen administratie het andere graag ondertekend retour naar bovenstaand adres.

IBAN *:
Ten name van *:

Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met de algemene voorwaarden.

Datum *:
Opmerkingen:
Captcha *: