HinkStapSprong Leusden:

HinkStapSprong (HSS) Leusden is een organisatie die professionele buitenschoolse begeleiding biedt aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar met ontwikkelingsbeperkingen (o.a. autisme) en gedragsstoornissen (o.a. ADHD). HinkStapSprong werkt met een kleine groep (max 5 kinderen bij 1 begeleider) onder begeleiding van HBO opgeleid personeel dat geruime ervaring tijd heeft met verschillende beperkingen en stoornissen.

De individuele aandacht voor het kind staat centraal bij HinkStapSprong. Naast deze individuele aandacht werken we op niveau aan groepsparticipatie, samenwerken en omgang met normen en waarden via een afgestemd begeleidingsplan. De benodigde ontspanning bieden wij in samenwerking met de reguliere BSO SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) Leusden aan in de vorm van sport en spel. Door deze samenwerking leren de kinderen van HinkStapSprong contact te maken en het onderhouden hiervan met de reguliere kinderen, omgaan met emoties en verschillen, voor zichzelf opkomen en het verrichten van dagelijkse handelingen.

De organisatie heeft nauw contact met partijen als de buurtsportcoach, scholen, sportverenigingen etc. Wij streven naar samenwerkingen met professionals wanneer dit de ontwikkeling van het kind en de omgeving bevorderd.

HinkStapSprong is gevestigd in het clubgebouw van LHV. De professionele begeleiding en aandacht participeert op vaste tijdstippen in de reguliere BSO SNO Leusden, elders op het sportpark. De buitenschoolse begeleiding is geopend van 14.00 – 18.00 op de maandag, dinsdag en donderdag. In de vakantie wordt er gewerkt met een aangepast rooster van 8.30 – 17.30 uur en studiedagen in overleg.

Interesse of nadere informatie? Neem gerust contact op met Julia Swinkels via julia@snoleusden.nl. U en uw kind(eren) zijn in ieder geval ten alle tijde van harte welkom een keer kennis te maken met HinkStapSprong. De kosten kunnen worden voldaan door het Persoons Gebonden Budget (PGB). Deze is aan te vragen via het sociaal domein binnen de gemeente. 

Samen met uw kind bij HinkStapSprong, naar zelfstandigheid en de maatschappij!

Documenten

Protocol uitstapjes

Protocol vermissing

Protocol vervoer

Protocol warmte