SNO-zorgt

Sommige kinderen of jongeren hebben juist net wat meer aandacht en begeleiding nodig. Voor SNO betekende dat niet dat je daardoor er niet meer bij kunt horen. Sterker nog, bij ons krijgt iedereen een gelijkwaardige kans om mee te doen en bekijken we samen de mogelijkheden. Zo ontstonden de trajecten BSO Plus voorziening, Hink Stap Sprong Leusden en 2Get-There bij SNO zorgt. 

‘Het is iedere dag weer fantastisch om te zien hoe de iedereen met en van elkaar leert en inclusiviteit samenkomt door sport en spel’. Met veel plezier en passie begeleiden de medewerkers van SNO Zorgt dit traject. SNO Zorgt kijkt naar de mogelijkheden van kinderen/jongeren in plaats van naar de beperkingen, ongeacht leeftijd, ontwikkelingsniveau of zorgbehoefte. Dat betekent dat je ook met een extra zorgvraag welkom bent bij SNO Zorgt. In dit traject wordt sport en spel gezien als een rode draad en de normen en waarden die SNO Zorgt hanteert, zijn hierop gericht. Sportiviteit, ontdekken, grenzen leren kennen en samenwerken blijft dagelijks aan de orde!

We gaan graag in gesprek om te kijken op welke plek een kind het beste tot zijn of haar recht komt! Bekijk onze website hier (www.sno-zorgt.nl) of mail naar info@sno-zorgt.nl voor meer informatie over de jeugdhulpverlening.

 

Bekijk hier informatie over de BSO Plus voorziening: klik hier https://www.sno-zorgt.nl/bso-plus-voorziening 

Bekijk hier informatie over de buitenschoolse begeleiding bij Hink Stap Sprong Leusden: klik hier https://www.sno-zorgt.nl/hink-stap-sprong

Bekijk hier informatie over jongerencoaching van 2Get-There: klik hier https://www.sno-zorgt.nl/2get-there