Klachten

Bij SNO Leusden zijn we er ons als geen ander van bewust dat er altijd ruimte is voor verbetering. Schroom niet om met iets wat u dwars zit naar een van onze medewerkers te stappen. Bij SNO zullen we elke klacht even serieus nemen en behandelen.  Indien het gaat om klachten die uw niet direct bij een medewerker kwijt wilt, of het betreft een klacht over een medewerk(st)er, dan zijn er verschillende mogelijkheden om uw klacht in te dienen nl.

  1. Ongenoegen over de gang van zaken binnen SNO kunnen mondeling ingdiend worden een klacht kunt u alleen schriftelijk indienen bij een medewerk(st)er. Dit is noodzakelijk voor een corecte afhandeling van de betreffende klacht.
  2. Via het contactformulier kunt u een klacht in dienen, deze klacht zal direct bij een leidinggevende binnen komen.
  3. SNO Leusden is aangesloten bij de geschillencommissie via de website https://www.degeschillencommissie.nl kunt u ook een klacht indienen.

Algemeen

Het kan gebeuren dat u een klacht heeft over de SNO Leusden. Ook kan het zo zijn dat u een idee heeft ten aanzien van onze dienstverlening. Wij willen dit graag weten. Richt u zich in eerste instantie tot een van onze medewerk(st)ers. Dat kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk. Graag willen wij dat uw opmerking of idee wordt ingevuld op het contactformulier , zodat de klacht of het idee doorgegeven kan worden aan degene die verantwoordelijk is voor het desbetreffende onderwerp. U kunt zelf een dergelijk formulier invullen of onze medewerk(st)er kan dat doen. Van de reactieformulieren maken we jaarlijks een rapportage zodat we eventueel ons beleid kunnen aanpassen.

Procedure

Mocht uw klacht of idee na bespreking met de medewerk(st)er in uw ogen niet afgehandeld zijn, dan zal de medewerk(st)er dit melden bij haar of zijn leidinggevende. Dan neemt de leidinggevende contact op om de klacht of het idee verder met u te bespreken. Komt u er dan nog niet of onvoldoende uit of mocht u liever de klacht buiten SNO Leusden om bespreken, dan heeft u de mogelijkheid om de klacht bij een externe klachtencommissie te deponeren. Naast de al bestaande onafhankelijke klachtencommissie, vastgelegd in de Wet Klachtrecht, is er ook een geschillenregeling.

 

Geschillencommissie

Indien een klacht de procedure van SNO Leusden heeft doorlopen en de klacht blijft bestaan, dan kan het als geschil worden voorgelegd aan de geschillencommissie kinderopvang. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen. U kunt als ouder na deze uitspraak niet alsnog de klachtencommissie inschakelen. Deze geschillenregeling is gekoppeld aan de algemene voorwaarden.

Hier vind u de link naar het model klachtenregeling inclusief het reglement van de geschillencommissie.

Klachtenregeling SNO