BuurtSportCoach project:

De Buurtsportcoach heeft onder andere de taak om de verbinding te leggen binnen de BOS driehoek; Buurt, Onderwijs en Sport. Naast de BOS driehoek proberen wij ook veelvuldig de samenwerking te vinden bij de MBO opleidingen, bedrijven in Leusden, stichtingen, instanties en verenigingen als bijvoorbeeld de winkeliersvereniging. Verbinden, ondersteunen, enthousiasmeren, adviseren en een sportieve bijdrage leveren zijn zomaar een aantal woorden dat het BSC project Leusden kenmerkt.

Voor de meeste mensen is sporten en bewegen een normale zaak dat bij het leven hoort. Echter zijn er ook groepen mensen voor wie het sporten moeilijk of niet toegankelijk is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; mensen met een beperking, de mensen die het sporten nauwelijks/niet kunnen betalen, de mensen die met een reden in een sociaal isolement terecht zijn gekomen.
In 2016 en 2017 hebben de buurtsportcoaches zich, in het bijzonder, op deze doelgroepen gericht. Eén van de handvatten binnen het Buurtsportcoach project was dan ook: sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken onder professionele begeleiding.

In de eindverantwoording kunt u lezen dat de buurtsportcoaches van Leusden met trots onder andere deze bovenstaande doelstelling hebben behaald en dat, mede door de inzet van het buurtsportcoach project, er een overduidelijke meerwaarde binnen het kader sportiviteit en bewegen is gecreëerd in de gemeente Leusden.
 

 

Buurtsportcoaches zijn:
"Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud."
Bron: http://www.sportindebuurt.nl/buurtsportcoaches/wat-zijn-buurtsportcoaches/

 

Binnenkort zullen wij u meer informatie bieden omtrent het brede aanbod van het BSC project en alle nieuwe en lopende initiatieven op het gebied van sporten en bewegen. 

Info over de Buurtsportcoach? Mail naar info@bscleusden.nl